Песъка е ухо

by Владимир Сабоурин

 

Поетите са ченгета
Песъка е ухо
Ченгетата са поети
Песъка пее в пето репеу
на голямата поезия

В страната на добрите
и лошите ченгета
бъдещето винаги е в поезията
синовете на добрите ченгета
са добри пиари
синовете на лошите
нелоши поети

Поетите са ченгета
Песъка е ухо
с допотопни технически средства
записва мисли
дочува стихове
и ти ще се научиш
да пишеш на смартфон
Песъка пее в пето репеу
на голямата поезия

Песъка е ухо
Поетите са ченгета
допитваш се дали можеш да ползваш
чужди стихове без кавички
трепериш да не те оберат
в епохата на техническата възпроизводимост
на кражбата на труд поезия приятелство
Ченгетата са поети
твоето бъдеще бъдещето
на тази страна е в поезията

Поетите са ченгета
Той ченге ли е
Тя ченге ли е
Ти ченге ли си
чух нещо за тебе
ще чуя нещо за него
бих чул нещо за нея
в страната на добрите
и лошите ченгета
Ченгетата са поети

Песъка е ухо
Поетите са ченгета
по сипея на поезията
Ченгетата са поети
бъдещето на тази страна
твоето бъдеще
винаги е в поезията
Песъка пее в пето репеу
на себе си
на голямата поезия.