vs. archives

Der Arbeiter und der Tod # Рабочий и смерть # El obrero y la muerte

Роберто Боланьо „Остана известно време със слушалката, залепена за ухото“

 

Остана известно време със слушалката, залепена за ухото. Шумовете, които дочуваше, сякаш идеха от пропаст. Шумовете, които чува човек, пропадащ в пропастта.

 

 

 

 

Роберто Боланьо „Виждаше го седнал върху огромен вулканичен камък“

 

Виждаше го седнал върху огромен вулканичен камък, гледайки я тъжно, облечен в дрипи и с брадва в ръка.