vs. archives

Der Arbeiter und der Tod # Рабочий и смерть # El obrero y la muerte

Роберто Боланьо „За миг си представи везните“

 

За миг си представи везните, които държи в ръка сляпото правосъдие, само дето вместо две блюда тези везни имаха две бутилки или нещо, което приличаше на две бутилки. Бутилката – нека я наречем така – отляво бе прозрачна и пълна с пясък от пустинята. Тя бе продупчена на няколко места, през които пясъкът изтичаше. Бутилката отдясно бе пълна с киселина. Тя нямаше дупки, но киселината разяждаше бутилката отвътре.

 

 

 

 

Роберто Боланьо „Аз съм гигант, изгубен насред изпепелена гора“

 

Аз съм гигант, изгубен насред изпепелена гора. Но някой ще дойде да ме избави.

 

 

 

Роберто Боланьо „Съновидният вятър“

 

съновидният вятър влачеше песъчинки, полепващи по лицето; златна баня; какъв покой; колко просто е всичко

 

 

 

Роберто Боланьо „Покой от живак“

 

покой от живак или от нещо, което предхождаше живака на едно зазоряване на границата

 

 

 

Роберто Боланьо „Черни мравки“

 

видя само черни мравки и после черни паяци върху повърхност от сол; мравките се бореха с паяците

 

 

 

Роберто Боланьо „Стенописът изобразяваше Девата от Гуадалупе“

 

Стенописът изобразяваше Девата от Гуадалупе сред пищен пейзаж, в който имаше реки, гори, златни и сребърни мини, петролни кули, огромни полета с царевица и жито, необятни ливади, където пасеше добитък. Девата бе разперила ръце сякаш даром поднасяше цялото това богатство. В лицето ѝ обаче имаше някакво несъответствие. Едното око на Девата беше отворено, а другото – затворено.

 

 

 

 

Роберто Боланьо „Химн на загубена война“

 

химн на загубена война, изпълняван в тъмното

 

 

 

Роберто Боланьо „На половината път“

 

на половината път между забравено гробище и сметище