vs. archives

Der Arbeiter und der Tod # Рабочий и смерть # El obrero y la muerte

Роберто Боланьо „Присъни му се кратер“

 

Присъни му се кратер и някой, който обикаляше около кратера. Този някой вероятно съм аз, каза си в съня, но не му отдаде никакво значение

 

 

 

 

Роберто Боланьо „Ако не вярваш в Бог“

 

Ако не вярваш в Бог, как да вярваш в някаква скапана книга?

 

 

 

Роберто Боланьо „Нещо като металически вятър“

 

нещо като металически вятър, шума на пустинята, шума на затворите в нощта