vs. archives

Der Arbeiter und der Tod # Рабочий и смерть # El obrero y la muerte

Роберто Боланьо „Това, което пиша днес“

 

Това, което пиша днес, всъщност го пиша утре, което за мен ще е днес и вчера, и също по някакъв начин утре – един невидим ден.

 

 

 

Роберто Боланьо „Усилията и мечтите“

 

усилията и мечтите, омешани всички в един и същ провал, наречен щастие

 

 

 

Роберто Боланьо „Текила, хляб и сирене“

 

текила, хляб и сирене