vs. archives

Der Arbeiter und der Tod # Рабочий и смерть # El obrero y la muerte

Роберто Боланьо „В какво се състои поезията, Джим?“

 

В какво се състои поезията, Джим? – питаха го децата просяци от Мексико Сити. Джим ги слушаше, гледайки небето, и после започваше да повръща. Речник, красноречие, търсене на истината. Епифания. Както когато ти се явява Девата.

 

 

 

 

 

Роберто Боланьо „Небето е със землистожълт цвят“

 

Небето е със землистожълт цвят. Облаците, които бавно се движат от юг на север, приличат на изгубени гробища, които ту се разделят, откривайки откъслеци сиво небе, ту се сливат с хрущене на суха земя

 

 

 

 

 

Роберто Боланьо „Насред пустиня от скука“

 

Насред пустиня от скука оазис на ужаса.

 

 

 

Роберто Боланьо „Къща, пълна с подвижни сенки“

 

къща, пълна с подвижни сенки, стаи в полумрак, където открих две книги, едната класична като гладък камък, другата – модерна, извънвремева като лайната

 

 

 

 

Роберто Боланьо „Литературата беше обширно минно поле“

 

литературата беше обширно минно поле, където всички, като изключим някои класици (при това не всички), бяха мои врагове, и аз всеки ден трябваше да се разхождам по това минно поле като се опирах само на стихотворенията на Архилох, а всяка грешна стъпка можеше да е фатална

 

 

 

 

 

Роберто Боланьо „Тогава всички поети ще живеят“

 

Тогава всички поети ще живеят в артистични комуни, наречени затвори или лудници. Нашият въображаем дом, нашият общ дом.

 

 

 

 

Роберто Боланьо „Синовете на испанския лъв“

 

Синовете на испанския лъв, казваше Рубен Дарио, оптимист по рождение. Синовете на Уолт Уитман, на Хосе Марти, на Виолета Пара; одрани, забравени, в масови гробове, на дъното на морето, смесени костите им в една троянска съдба, ужасяваща оцелелите.

 

 

 

 

 

Роберто Боланьо „Всичко е възможно“

 

Всичко е възможно. Това всеки поет би трябвало да го знае.

 

 

 

Роберто Боланьо „Но трябва да се убият бащите“

 

Но трябва да се убият бащите, поетът е сирак по рождение.

 

 

 

Роберто Боланьо „Нереален пейзаж“

 

нереален пейзаж като в черно-бяло, съставен от рахитични дървета, храсталаци, каруцарски път, хибрид между сметище и типично мексиканска буколическа картинка