Архилох 14 W

 

Айсимидес, грижа ли го е някой за хорските укори
никога няма да преживее нещо прекрасно.