Първа Олимпийска ода. Пиндар Хьолдерлин

 

Първа е без спор водата като злато
Сияйно пламти
Огънят нощем
Дарът на хадес
Но ти желаеш битки да възпяваш
Не търси друго
Разцъфващо в пламък светило
Освен слънцето по пладне
В самотния ефир.

le mepris Възел

Jean-Luc Godard, Le Mépris, 1963