vs. archives

Der Arbeiter und der Tod # Рабочий и смерть # El obrero y la muerte

Александър Блок „Бележници“, 27 февруари 1918

 

Съседите продължават да съскат, да се шашкат и шушнат слухове:. „Сутринта немски аероплан хвърляше прокламации: „Ние ще сме тук утре или в събота“. (Аз видях руски хидроплан.) „Луга е превзета, немците идат“. – „Ах, немците няма да дойдат?“ – „Значи ще колят буржоата?“ – Аз: „Или обратното“. – Той: „Как така?“ – Аз: „Като при Парижката комуна“. – Той: „Но това са били французи, а тук – един дявол знае кой“ (казва руски морски офицер). – Кишаво.

 

 

 

 

Александър Блок „Бележници“, 18 февруари 1918

 

Че Христос върви пред тях* е несъмнено. Не е там работата „дали те са достойни за него“, а е страшно това, че пак Той е с тях – и друго засега няма. А трябва Друго – ? – Измъчен съм от някого. Или раждам, или съм уморен.

 

*Визира се финалът на Дванайсетте: „Във венец от скреж от рози –/ Там отпред: Исус Христос.“ (превод Вл. Сабоурин) (б. пр.).

 

 

 

 

Александър Блок „Бележници“, 17 февруари 1918

 

Люба* съчини стих: „Шоколад Миньон си плюскаше“** на мястото на унищожения от нея „Павета с роклята метеше“.

 

* Съпругата на Блок (б. пр.).

** Стих от поемата Дванайсетте, 5 строфа (б. пр.).

 

 

 

 

Александър Блок „Бележници“, 29 януари 1918

 

Азия и Европа. Разбрах Faust. „Knurre nicht, Pudel“*. – Войната е прекратена, мир не е подписан**. – Страшен шум, нарастващ в мен и наоколо. Този шум е чувал Гогол (за да го заглуши – призивите му към семейния ред и православието). […] Днес аз съм гений… В редакцията на „Знаме на труда“ […]. Стихотворението „Скити“…

 

* „Не ръмжи, пуделе“ (нем.), фраза от Фауст на Й. В. Гьоте (б. пр.).

** Преговорите за сключване на сепаративен мир с Германия (Брест-Литовския мирен договор). Стихотворението „Скити“ е отклик на тези събития (б. пр.).