Александър Блок „Бележници“, 10 януари 1918

 

Мама прати Евангелието, а Люба* с кърпа на глава замина с Анушка за Сосновка** – за провизии. – Двайсет години пиша стихове. […] Почти не дават хляб. Съветът на Народните Комисари осъжда саморазправите***…

 

* Съпругата на Блок, Любов Дмитриевна Менделеева, дъщеря на химика Дмитрий Менделеев (б. пр.).

** По това време предградие на Петроград (б. пр.).

*** Убийството на Шингарьов и Кокошкин, за което Блок споменава в бележката от 8 януари (б. пр.).