vs. archives

Der Arbeiter und der Tod # Рабочий и смерть # El obrero y la muerte

Александър Блок „Бележници“, 4 януари 1918

 

Александрийският театър. „Бедността не е порок“* (1-во представление). Трябва да се ходи пеш – хлъзгаво, студено, тъмно, далече (стар съм). Няма трамваи.

 

* Пиеса от А. Н. Островски (б. пр.).

 

 

 

 

Александър Блок „Бележници“, 8 януари 1918

 

Целият ден – „Дванайсетте“*… Убити (в болницата) Шингарьов и Кокошкин**… Всички вестници освен болшевишките отново се отнемаха. – Слух за убийството на М. И. Терещенко…*** Мама е много потресена от смъртта на Шингарьов и Кокошкин. Предлага ми да не ходя при нея няколко дена. – През деня – разходка при затопляне на времето. Спокойно е в града. – Цялата вечер пиша. Завършена е статията „Интелигенция и революция“ […]. Тези дни, като лежах в тъмнината с отворени очи, чувах бучене, бучене – мислех си, че започва земетресение.

 

* На 8 януари Блок започва работата над поемата Дванайсетте (б. пр.).

** Членове на ЦК на партията на кадетите, убити от революционни моряци. Убийството им се смята за първия акт на „Червения терор“ (б. пр.).

*** Меценат, собственик на издателството „Сирин“, министър на външните работи на Временното правителство (б. пр.).

 

 

 

 

Александър Блок „Бележници“, 7 януари 1918

 

„Vie de Jésus“*.

* „Животът на Исус“ (фр.) – книга на Ернест Ренан (б. пр.).

 

 

 

Александър Блок „Бележници“, 6 януари 1918

 

Интелигенция и революция* (χαλεπα ȋα χαλα**). – Привечер – циклон. – Слухове, че са разпръснали Учредителното събрание в 5 сутринта. (То все пак се събра и избра за председател Чернов.) – Болшевиките отнеха на дебела старица, стояща на ъгъла, по-голямата част от вестниците.

 

* Заглавие на програмна статия, върху която Блок работи по това време (б. пр.).

**всичко прекрасно е трудно (гр.), χαλεπὰ τὰ χαλά – грешка в оригинала (б. пр.).

 

 

 

 

Александър Блок „Бележници“, 3 януари 1918

 

По улиците плакати – всички на улицата на 5 януари (на разстрел?) – Привечер – ураган (неизменен спътник на превратите). – Цялата вечер Есенин вкъщи.

 

 

 

Александър Блок „Бележници“, 1 януари 1918

 

Страшен студ, млада луна отдясно над Казанската катедрала. – Привечер тревога (нещо се подготвя)…