vs. archives

Der Arbeiter und der Tod # Рабочий и смерть # El obrero y la muerte

Червен корт нощем

 

Червен корт нощем
Черна плоскост вертикален срез
В дълбочина лампи на повърхността
На мрака на твърде богатия хадес пръскачката
Свири по мрежата на оградата

Сталинизма е сега в бетона над морето

 

 

 

 

Червен корт ранен следобед

 

Червен корт ранен следобед
Бели пластмасови столове подредени
Един върху друг на линията на мрежата
Ръчен валяк опрян на оградата периодичните
Параболи на струите на пръскачките

Сталинизма е сега в бетона над морето

 

 

 

 

Червен корт рано сутрин

 

Червен корт рано сутрин безшумни
Облачета прах по настилката приглушени
Команди на тенис инструктор на чужд родствен
Език мълчаливи упражняващи се деца плясък
При периодична среща на кордата с топка

Сталинизма е сега в бетона над морето