vs. archives

Der Arbeiter und der Tod # Рабочий и смерть # El obrero y la muerte

Роберто Боланьо „Из „Разходка из литературата“ 14

 

Сънувах, че сънувам, бяхме изгубили революцията преди да сме я направили и решавам да се връщам вкъщи. Опитвайки се да си легна, се натъквам в леглото на спящия Де Куинси. Събудете се, сър Томас, му казвам, скоро ще се развиделее, трябва да тръгвате. (Все едно Де Куинси е вампир.) Но никой не ме чува и отново излизам на тъмните улици на Мексико Сити.

 

 

 

 

 

Роберто Боланьо „Из „Разходка из литературата“ 11

 

Сънувах, че се натъквам в забравено гробище в Африка на гроба на приятел, чието лице вече не можех да си спомня.