На едни поети от 90-те

 

1
така и не пораснаха
предпочетоха да оберат
родителите си

2
дори не посмяха да убият
бащата ограбиха го стриктно
в рамките на закона

3
искаха вече да се пенсионират
преди 50 като заслужили
дейци на литературата

4
отлага се

 

Jim Jarmusch, Paterson, 2016