Операция Пустинна буря, началото на 90-те

 

В малките часове
на четирийстата нощ
петролния каптаж се самовъзпламени
това беше знак за началото
на всички изкушения

Sebastião Salgado, Kuwait, 1991