vs. archives

Der Arbeiter und der Tod # Рабочий и смерть # El obrero y la muerte

Свобода ІІ

 

сенчесто еднообразен калкан
насреща друг с петна от течове
за последно огрян от залеза помежду им
драскотина опалова реактивна следа

Michelangelo Antonioni, L’eclisse, 1962

 

 

 

 

 

 

Толкова е тихо

 

Толкова е тихо, че се чува
как пикаят съседите преди да се чуе
пускането на водата

Толкова е тихо, че се различава ясно
синьото сияние на приближаващите червения тътен
на отдалечаващите се първи трамваи

Толкова е тихо, че отеква
разчесването на алергичната екзема
от млечни продукти

Толкова е тихо
че се долява меденосладкото
ухание на съня ти.

Julia Leigh, Sleeping Beauty, 2011