Операция отвъд (Deep Cut)

 

Мъгла над всички пътни възли
Бяло слънце над всички бензиностанции
Танковата група фон клайст най-голямото
Формирование тежка бронетанкова техника
На романтизма прекосява недопустимо, безсрамно
Кръвно-мозъчната бариера висла при грауденц
Пол. груджьондз освобождава от нервните клетки
Медиаторите излива в синоптичните цепки
Еуфория засилено фб наблюдение прегряваща
Подчертано асоциална социална мрежа необратима
Верижна реакция работата спори невронален бенгалски
Огън докато човек или е свободен от симптомите си
Или те са овладени проявите им остават относително
Стабилни биохимични залпове усещане за ускорени
Мисловни процеси толкова еднозначно, че не може
Да се дължи на въображение решително се насочва
Към източна прусия радиоточка, която не може
Да бъде изключена двигателя работи чисто и спокойно
Без вибрации тук в почти пълната тишина пилота лети
Над самолета си заедно с темлер & син виртуални порцеланови
Поти кондензатори серпентини стъклени охладители тумбести
Колби оловни рамки отдушници не само първата доза
Бели кахлени плочки тъмнозелена блажна боя целия
Процес се поема от здравната каса неспирно дражиращ
Цех вашия опит дори не съвсем благоприятен е ценен за нас
Непрестанен мисловен поток изказванията винаги релевантни
Bunkerpoesie със собствена ж. п. връзка летище непрестанен
Шум на вентилационната система влажно спално бельо
Идеалната среда за размножаване на гъбички студен мухъл
Студена миризма на неизсъхнал бетон вещество във фаза
На изпитание повтаряме първата доза както и целия процес напълно
Безплатен обяд пастили дар от любов за разлика от кофеина безопасно
Асоциативното мислене протича по-бързо изчезване на необходимостта
От сън логорея значително намаляване на страха при прием
На висока доза музика фармакопея за девойки в критическа
Възраст млади майки лехуси преди кърмене срещу
Следродилна депресия при морска болест сенна
Хрема шизофрения страхови неврози тежки
Липси доброволни слепи изследвания добре
Комбинирани с материален дефицит преди всичко
При умствени работници слабо мотивирани прозелити
Страха от започване на тежка работа рязко спада
Задръжките падат без спад в поетическите възможности
Неуморно пресовани таблетки насочващи фосфорни ленти
Осигуряване на бойна полоса нощта просветлява
Живота е сън съня поражение толкова отвъд
докъдето стигне горивото който иска да се самоубива
Просто се самоубива нощта блицкриг деня съновидение
Завинаги в коша на мотор с кош отлична изпитана логистика
Отдавна вече стигнал много далече радиовръзката прекъсната
Мигновени проблясъци страх действително е осъществено
Нещо не без основание считано за невъзможно преминаване
С безпрецедентна скорост през летния пейзаж зимни униформи
Непредвидени парченце шоколад вместо обяд от скатула трийсе
Капсули остават две за целта са необходими успокоителни средства
Но поради постоянните интензивни изключително важни поетически
Процеси такива не могат да бъдат давани изравнена с гребло ивица чакъл
Зона за сигурност опасваща железобетонен сапунен мехур всички неведоми
Пътища бетона настилка асфалт паваж сгурия ситна баластра рохкав пясък
Постоянно разкалвана глина очакван куриерски самолет на министерството
На пропагандата каца с току-що монтираното издание на химия на нощта
Ежедневния двайсеичетиричасов вохеншау с празни бели квадрати

Оцелелите спят.

 

Казимир Малевич, Белый крест, 1920-1927