Отворено писмо до Редакцията на сп. „Свободно поетическо общество”

 

Уважаема Редакция,

На 21.03.2017 г. получих на ФБ профила си покана от името на редактор на изданието да харесам ФБ страницата на сп. „Свободно поетическо общество”. Харесах страницата като участник в началната фаза на процесите, довели до създаването на СПО. Споделих страницата на стената си във ФБ.

След преглеждането на брой 1 на списанието попаднах на нещо, което категорично не мога да харесам – негов сътрудник в първия му брой е Яница Радева, присъстваща в брой 1 на сп. СПО с рецензия.

За всеки, следил през последните години дори спорадично в. „Литературен вестник”, името на Я. Радева би трябвало да е познато като ключов рецензент на ЛВ, допринасящ за формирането на корпоративно-академичния му профил.

През лятото на 2016-та, когато се обсъждаше създаването на алтернативно на ЛВ издание, бях останал с впечатлението, че колаборацията със сътрудници на ЛВ, активно допринасящи за формирането на корпоративно-академичния му модел, е изключена по дефиниция с оглед на начина на възникване на сп. СПО.

По стечение на обстоятелствата взех участие в началната фаза на този генезис. Продължавам да мисля, че ясното разграничаване от ЛВ не е престанало да бъде валиден принцип за всяко издание, възникнало от събитията през лятото на 2016 г.

Далеч съм от мисълта да се меся в редакционната политика на сп. СПО. Като участник в учредителните разговори обаче държа да заявя, че участието на активен рецензент на ЛВ в брой 1 на СПО е шокираща.

С уважение,
Владимир Сабоурин

21.03.2017 г.
София

 

 

 

 

 

Реклама