Отворено писмо до Александър Кьосев, кандидат-депутат

by Владимир Сабоурин

 

Уважаеми проф. Кьосев,

Обръщам се към Вас във връзка с новината за влизането Ви в реалната политика и първата Ви публично и писмено видима стъпка в новата Ви сфера на изява – ФБ поста Ви от 22.02.2017 г., 17:38 ч.

В него Вие се обръщате към „разни хора във Facebook” едновременно като кандидат-депутат и литературен наблюдател, говорите ex cathedra, но в крайна сметка вече се обръщате към реални избиратели.

Очевидно с почуда и леко професорско раздразнение Вие „гледате”, че „разни хора” се интересуват от мотивите Ви да влезете в политиката. Макар че тези разни хора са според Вас само „във Facebook”, като кандидат-депутат Вие вече автоматично ги касаете като избиратели (суверен) и данъкоплатци, които все още съществуват реално извън Facebook. Обичайното Ви в академичната сфера и литературните среди арогантно държане е абсолютно неуместно, когато вече говорите в новото си качество на кандидат-депутат.

Докато все още няма избирателен образователен ценз, Вашето високомерно обръщане към „разни хора във Facebook” – всъщност избиратели и данъкоплатци в реалния свят, в който възнамерявате да действате – е политическо недоразумение, дължащо се на погрешното допускане, че можете да се държите в политическата сфера като професор по културология в лекционно или семинарно занятие.

От момента, в който стана публично известно включването Ви в политиката, Вие дължите по дефиниция обяснение на всеки избирател за мотивите Ви да се включите в политиката.

Вие дължите също така едно по-специфично и диференцирано обяснение за влизането Ви в политиката на академичната и литературната общност, чийто член сте. Това обяснение трябва да е на по-високо аргументативно ниво от една „кратка биографична справка за тази партия”, която пействате, за да спестите време.

„Животът ми премина на софийските площади” и следващото по-долу в справката Ви за партията може да е достатъчно като мотивация в комсомолска характеристика и за прием в тази партия, но определено не е за аргументативните стандарти на сферата, която определяте като сфера на Вашата експертиза в края на справката за партията.

Още в първата Ви писмено удостоверима изява като кандидат-депутат Вие си позволявате да се отнасяте неуважително както към избирателите като цяло, така и към Вашите колеги в частност.

Достатъчното като мотивация за тази партия не е нито за разни хора във Facebook – юридически надпоставени като избиратели спрямо кандидат-депутатската Ви фигура – нито за равнопоставените Ви колеги от академичната и литературната общност.

Пействането на кратка биографична справка за тази партия вместо пряко аргументирано обръщение към избирателите и колегите е груба проява на неуважение към тях.

Дължите на избирателите и колегите си уважителни обяснения отвъд партийната визитка и смешките на литературен наблюдател пред пенсия, искащ да се пенсионира като депутат.

С уважение,
Владимир Сабоурин