Ги Дебор „Какво стана с дамите“

 

Какво стана с дамите
премените и диадемите им
техните благоухания?