vs. archives

Der Arbeiter und der Tod # Рабочий и смерть # El obrero y la muerte

Разговор с Красимира Джисова за спорността

 

Тезите на Манифест на лошия вкус са спорни. Ако бяха безспорни, щеше да е ясно и отчетливо класицизъм и картезианство.

 

 

 

 

 

Равносметка с Христина Иванова относно добрия вкус на публиката

 

Манифест на лошия вкус предизвика лошия вкус на мнозина носители на добрия вкус.