vs. archives

Der Arbeiter und der Tod # Рабочий и смерть # El obrero y la muerte

Мама има рожден ден

 

нова социална поезия
след 85 години с татко
всички ще сме заедно

 

 

 

 

 

Аз и големия поет

 

не съм те чел
поради лош вкус
в устата от нощеска
пописах малко
сори

 

 

 

 

 

Мълчание и добър вкус

 

деликатно мълчалите миналото лято започнаха да се надпреварват да проявяват добър вкус

когато трябваше да се защитят хора от глутницата, мълчахте

някой вече да е забравил мълчанието на добрия вкус миналото лято?

 

 

 

 

 

Предуведомление или Втори Манифест на Нова социална поезия

 

„Към добрия вкус“ е Вторият Манифест на Нова социална поезия.

Още при първите стъпки на сп. „Нова социална поезия“ бяхме настоятелно предупредени, че проявяваме лош вкус.

Отговорихме с Брой 1.

Тези дни по непотвърдена информация предстои окончателното институционализиране на добрия вкус.

„Манифест на лошия вкус“ декларира институционализирането на лошия вкус под формата на Нова социална поезия.

Окончателното оформяне на институционализирането на лошия вкус като запазена марка на Нова социална поезия предстои в Брой 2.

До пълното поражение, което заслужава всяка публична проява на лош вкус в ситуация на посткомунистическа реставрация

Лишени от добър вкус по градове, села и паланки, съединявайте се!

Защото вие ще наследите земята.

Продължаваме напред.

 

 

 

 

 

Към добрия вкус. Манифест на лошия вкус

 

1
Добрият вкус е продукт на абсолютизма.

2
Произходът му предполага наличието и налагането на абсолютни форми на власт, целящи обезправяването на залязващата аристокрация и кооптирането на една зараждаща се, но немощна и склонна на компромиси буржоазия.

3
За старите елити добрият вкус е компенсация за загубата на реална политическа власт, за новите – форма на интериоризиран корупционен натиск за отказ от продуктивната им идентичност в полза на едно в основата си бюрократично-рентиерско съществуване.

4
Добрият вкус е неотделим от подкопаването на основната и в крайна сметка единствена способна да противостои докрай на абсолютната светска власт инстанция в лицето на вярващия.

5
Единствената форма на абсолютизъм, която България познава в модерната си история, е реално съществувалият социализъм.

6
Всяко говорене за добър вкус в посттоталитарната епоха неминуемо призовава призрака на единствения наличен тук модерен модел на абсолютна власт – реално съществувалия социализъм.

7
Слабостта на новите елити, които в повечето случаи са потомствено свързани със старите, е пряка функция от пряката им икономическа зависимост от външни имперски сили.

8
Реалнополитическото разграничаване между доброкачествени и злокачествени имперски сили е чиста форма на етическо алиби, туширащо икономическа неавтономност, която води до реална интелектуална безгръбначност.

9
Както лявата, така и дясната интелигенция е фондационно безгръбначна.

10
Реализирането на проекти за добър вкус с пряко финансиране от страна на имперски хегемонни сили е израз в реално време на пряката зависимост между добрия вкус и абсолютните форми на власт.

11
В решаващи моменти на взимане на решение добрият вкус се изразява в тактично запазване на ценностен неутралитет и мълчание.

12
Добрият вкус може да бъде успешно наложен единствено чрез пречупване на религиозния гръбнак на етическия субект.

13
Единствената последователна докрай форма на противостоене на генеалогическата обвързаност между добрия вкус и абсолютната власт е религиозният анархизъм.

04.01.2017

 

 

Добавка 1: „Добрият вкус е въпрос на власт, а не на авторитет. Имащият власт взима решение що е добър вкус.“ (Владимир Сабоурин, ФБ пост от 4.01.2017, 09:36)

Добавка 2: „Взимането на последни решения в сферата на естетическото е противоречие в понятието. Това може да стане само като етико-религиозен акт.“ (Владимир Сабоурин, ФБ пост от 4.01.2017, 09:47)

Добавка 3: „Добрият вкус е легитимиране на конвенциите на несправедливостта.“ (Иван Карадочев, ФБ пост от 4.01.2017, 10:17)