Прошка и памет

 

обвиняват юдаизма в подценяване на избавящия потенциал на прошката

той настоява върху освобождаващата сила на паметта

прошката без памет е увековечаване на робството