vs. archives

Der Arbeiter und der Tod # Рабочий и смерть # El obrero y la muerte

Аз съм нейна кучка

1
бог е арационална същност

2
справедливостта е рационализация на бог, социално побиране на непобираемото

3
последно основание, субект на справедливостта може да е само нещо трансцендентно.

 

 

 

 

 

Врагът с партиен билет

 

търговски пътник на корпорацията
ме нарече сталинист
време е да ме нарече
троцкист и да заспи съня
на фондационния праведник

 

 

 

 

 

Царството е близко

 

Младенеца повръща
С яслена вирусна инфекция
Пием чилийско с камамбер
Покайте се защото
Бунтът наближава

 

 

 

 

 

Троцки оспорва легитимността на Мирния преход

 

справедливостта е рационализация
на невъзможното съществуване на бог
аз съм нейна кучка

 

 

 

 

 

Номинациите ми

 

човека с вкус и галантност
ме нарече самовлюбен глупак
постмодерният клоун ме нарече
черна маймуно
лъжецът ме нарече
лъжец