vs. archives

Der Arbeiter und der Tod # Рабочий и смерть # El obrero y la muerte

Из „Престъпления на радостта“ на Кирил Василев

 

* * *

надвесен
над огромен златен нимб

гледаш
как всичко умира в слава

защо не скачаш
целият трепериш от желание

там няма лице
лицето е изчегъртано

защо ти е лице
никога не е имало лице

скалата пука под краката ти
целият трепериш

 

 

 

 

 

Георги Николов „Друго Рождество“

 

Клошарката, която намери
захвърлено бебе в контейнера,
все още дишащо, синьо,

така го притисна до гърдите си,
че за миг заприлича
на Мадоната с Младенеца.