vs. archives

Der Arbeiter und der Tod # Рабочий и смерть # El obrero y la muerte

Останки от „Розата на бъдещето а.к.а. Нова социална поезия“ 15

 

Persona ficta юридически безсмъртен
Ентитет безсмъртно тяло corpus
Intellectuale осигуряващ монопол
Спестяващ обичайните рискове
На поезията Корпорацията е
Видим ангел на невидим
Смъртен бог

Конкистадорите на 90-те
Бяха кредитни милионери
Присвоили накрая институцията
Отпуснала им кредит

Ние сме свободни хора
Без особен страх знаем че
Поезията е продукт на органични
Алгоритми разпознаващи математически
Мандали ние знаем че неплатежоспособният
Длъжник ще се прероди в животно или роб
Но ние всички сме в просрочие очакваме
Религиозната революция детронираща
Фашистката естетика на красивото
И човекът дошъл от село
Завзел града ни

 

 

 

 

 

веднъж отприщил се това лято

 

веднъж отприщил се това лято, той няма да спре да пише анонимни писма от името на жени, името на жена си

sofia юристката, Вавилония филоложката

зад чийто широк гръб ще продължи страхливо да се крие

постмодерната мистификация, превърната в клиничен случай на една фрустрирана медийно незадоволена разгоненост

задъхващо се анонимно дишане на праха на мълчанието на гогата

 

 

 

 

 

Останки от „Розата на бъдещето а.к.а. Нова социална поезия“ 14

 

Към родния край автентична теология
На дълга довеждаща до акумулация
На корпоративен капитал

Хитроумно отречен етос
На пустинята бунта в предградията
На междуречието няма нищо по-презряно
Пред лицето на аллах от учен кланящ се
Пред държавен служител пропуснати
Ползи през стария режим lucrum
Cessans рентиерството смъртен
Грях на леността кражба на чуждо време
Печалба без труд печалба без риск без
Приключение отъждествяване на божественото
С красивото отречено дори от псевдодионисий
Аеропагит гралът на капитала

Невидим неинтелегибилен
С безкрайна неизчерпаема стойност
Нон плус ултра абстракция празен
Чек буквална останка от Рая чаровна
Легална фикция въобразяваща лице
Persona ficta юридически безсмъртен
Ентитет безсмъртно тяло corpus
Intellectuale осигуряващ монопол
Спестяващ обичайните рискове
На поезията Корпорацията е
Видим ангел на невидим
Смъртен бог