vs. archives

Der Arbeiter und der Tod # Рабочий и смерть # El obrero y la muerte

Българският литературен мир по г-н Желев

 

днес, 20.09.2016, 09:00 ч. в коментар на стената ми г-н желев изказа интересни мисли за зависимостите, които движат нещата в българския литературен мир

г-н желев ми обърна внимание, че е правил неща за мен (които влизат в служебните му задължения, доколкото мога да преценя профпрофила му):

„десетки пъти в медиите съм споменавал колко силна и важна е книгата ви „Работникът и смъртта“, но това не е нищо и се дължи на лошия ми литературен вкус, явно. А, и на вас съм го казвал. И автограф си имам от вас, в Перото, това свърталище на октоподи и корпорация бяхме. А, и представяне имахте там.“ (Светлозар Желев, редактиран от С. Ж. ФБ коментар)

„услугата“, която г-н желев предлага на литпазара, явно включва широк спектър от обратни зависимости

не съм подписвал такъв или какъвто и да е друг договор с г-н желев, който да включва клауза „публичното харесване на литературен клуб „Перото“ и всичките му дейности и решения“

 

 

 

 

 

Кирил Василев „Покана“

 

Асансьорите на светлината
работят край мен
прозрачните капсули
се забиват в земята
смачквайки стръкчетата трева
и одата трещи по етажите

искам да знам какво става
небето е разтворило трюма си
и градовете ни скоро
ще бъдат натъпкани в него
за поредното околосветско плаване
за поредната размяна
на митове
и вируси

нямам илюзии
че мога да бъда чорапа
дамската превръзка слиповете
протезата на своя ближен
затворен съм
сред капсулите на светлината
и чакам да отмине
онова което дори не е дошло

автоматичната врата се отваря
разлагащото се тяло
украсило една неистова воля
бавно слиза от асансьора
и тръгва към мен

ела седни тук
вдовице на живота
аз съм твоят покой и глухота
седни до мен и остави
прозрачното
да намери прозрачното

преди да ни изтрият