За правото на уточнение и други сродни права

by Владимир Сабоурин

 

Месец и отгоре Корпорация Катедра ЛВ се възползваше от правото си да мълчи, въпреки настояванията, че трябва да вземе отношение към събития в литературното пространство, в което доскоро необезпокоявана комфортно и юбилейно многоречиво се разполагаше.

Като форма на говорене бяха предпочетени анонимните писма до критици на Корпорацията или членове на техните семейства.

Тези дни обаче един автор, член на Корпорацията Катедра, написа членоразделен текст, публикуван в органа на Корпорацията, озаглавен „Право на уточнение”, и подписан с името собствено на един автор.

Тук няма да споменаваме името му, за да не накърним правото му да се припознае или НЕ в настоящия текст.

„Право на уточнение” започва с многозначителното словосъчетание „доброволно напускане”.

Да, един автор преди години консумира това свое право напълно доброволно и написа на изпроводяк интересен текст, към който си заслужава човек да се върне в сегашната ситуация (при наличие на повече свободно време).

Един автор обаче сега се завръща и пише друг интересен текст, уточняващ, че Силвия Чолева (извиняваме се за собственото име, което донякъде навярно ще накърни правото на един автор да се припознава или НЕ) разполага с правото доброволно да напусне Корпорацията под формата на „личен житейски избор”.

По стечение на обстоятелствата, които понякога НЕ бонифицират блъфовете и на нелоши покерджии, Е налице разказването в писмена форма на любим на един автор виц, в който той недвусмислено предлага на Силвия Чолева (пардон пак) доброволно да напусне Корпорацията под формата на личен житейски избор.

Повърхностната съпоставка на „Право на уточнение”, от една страна, и любимия на един автор виц, от друга, навежда на мисълта, че един автор се е възползвал в правото си на уточнение от сродно право.

Правото на лъжа.

Обмисля се предоставянето на възможност на четящата публика сама и детайлно да направи съпоставката между „Право на уточнение” и неизвестния засега на широката публика любим виц на един автор.

Предоставяне на възможност под формата на ненуждаещо се от уточнения право на истина.