vs. archives

Der Arbeiter und der Tod # Рабочий и смерть # El obrero y la muerte

Архилох 15 W

 

Съюзникът, Главке, приятел е само докле той се бори за нас.

 

 

 

Архилох 9 W

 

Ако главата му и членовете му красиви
Хефест бе увил в тъй чист саван …

 

 

 

Архилох 2W

 

С копието си изкарвам хляба ръжен, с копието изтънченото
исмарско вино и за пиене възлягам на копието облегнат.