vs. archives

Der Arbeiter und der Tod # Рабочий и смерть # El obrero y la muerte

Ботев трябва да се чете като старогръцки лирик

 

Ботев трябва да се чете като старогръцки лирик.

Или като късноантичен автор, който вече знае, че християнството, православно-идиотическата култура е коренът на злото.

 

 

Из Хайнер Мюлер „Война без сражение. Живот в две диктатури“ (5)

 

Това е раждането на маниеризма от духа на страхливостта. И това беше съдбата на театъра в ГДР, той ставаше все по-маниеристичен, все по-артифициален поради подобно държане.

 

 

 

 

 

Из Хайнер Мюлер „Война без сражение. Живот в две диктатури“ (4)

 

Това е най-трудното в подобно общество – как да намериш остров (…). Без Хитлер от Брехт нямаше да стане Брехт, а един успешен автор. „Опера за три гроша“, „Махагони“ – това би продължило блестящо и по-нататък, но, слава Богу, дойде Хитлер, тогава той имаше време за себе си.

 

 

Из Хайнер Мюлер „Война без сражение. Живот в две диктатури“ (3)

 

В общества без публична сфера слуховете спадат към основните хранителни продукти.