Елиас Канети „Из Маса и власт“

 

Щурмът на Бастилията се разглежда като начало на Френската революция. Тя започнала обаче по-рано с кървава баня сред зайци. През май 1789 г. са свикани Генералните щати във Версай. Те обсъждат отмяната на феодалните права, към които е спадало и правото на лов на аристокрацията. На 10 юни, един месец преди щурма на Бастилията, Камий Демулен, който като депутат взима участие в обсъжданията, съобщава в писмо до баща си: „Бретонците привременно прилагат някои от членовете на своите Тетрадки с оплаквания. Те избиват гълъби и дивеч. И тук в околността 50 младежи причиняват безподобни опустошения сред дивите и питомните зайци. Говори се, че те са избили пред очите на пазачите четири-пет хиляди парчета дивеч в равнината на Сен Жермен.“ Преди да посмеят да се обърнат срещу вълците, овцете се нахвърлят на зайците. Преди обрата, който се насочва срещу самите висшестоящи, се случва компенсаторното обръщане, насочено срещу нисшестоящи „поданици“ в лицето на разрешените за лов животни.