vs. archives

Der Arbeiter und der Tod # Рабочий и смерть # El obrero y la muerte

Алвару д’Кампуш „Умиротвореното анонимно лице на мъртвец“

 

Умиротвореното анонимно лице на мъртвец.

Така едновремешните португалски моряци,
Боейки се от голямото море на Края – и все пак продължавайки,
Видяха накрая не чудовища и грамадни пропасти
А вълшебни брегове и звезди, тепърва очакващи погледа.

Какво ли скриват преградите на света във витрините на Бог?

 

Алвару д’Кампуш „Започвам да се опознавам. Не съществувам“

 

Започвам да се опознавам. Не съществувам.
Промеждутък между това, което желая да съм, и това, което другите направиха от мен,
Или половината на този интервал, защото има и живеене…
Това съм, в края на краищата…
Да се изгаси светлината, да се заключи вратата, да спре шумотевицата от чехли в коридора.
Да остана в стаята сам с големия покой на самия себе си.
Една евтина вселена.