vs. archives

Der Arbeiter und der Tod # Рабочий и смерть # El obrero y la muerte

Из „Оди“ (1995)

 

На баща ми

Далече е Градът и топлината
на баните, огласяни от смеховете
на момчетата
и виковете на теляците.

В студа на варварската зима
да пием и да разговаряме
заслушани в гласа на спомените
и ръцете ни.

Далече е Градът. Да пием в тъмното
огрявани от снеговете
и тихо да си спомняме
преди да сме забравили езика си.

 

Ингеборг Бахман „Призоваване на Голямата мечка“

 

Голяма мечко, слез, рунтава нощ
твар с облачна козина и древни очи,
звездни очи
през гъсталака ломят проблясвайки
твоите ноктести лапи,
звездни лапи
стадата наглеждаме бдително
но от теб приковани и не се доверяваме
на изнурените ти хълбоци и острите
полуоголени зъби,
древен мечок.

Шишарка – това е вашият свят.
Вие сте нейните люспи.
Емвам ги, помитам ги
от елите в началото
та до елите в самия край
пръхтя им насреща, пробвам ги с паст
докопвам ги с лапи.

Бойте се или не се боете!
Пуснете своята лепта в панерчето и одарете
слепеца с думица добра –
за да държи мечока за каишката.
И вкусно приготвайте агнетата.

Че мож’ да стане тоз мечок
да се отскубне, без да плаши вече
и да подхване всичките шишарки, които от елите
са изпопадали, големите, крилатите
продънилите се от рая.