vs. archives

Der Arbeiter und der Tod # Рабочий и смерть # El obrero y la muerte

Категория: a.k.a. Розата на Рая

Останки от „Розата на бъдещето а.к.а. Нова социална поезия“ 8

 

Различаването между роб
И задлъжнял наемен работник
Легалистко изчисляване колко
Ангели могат да се разположат
На върха на карфица

Изобретяване на лихвата
Предхождащо с векове изобретяването
На писмеността най-голямото безчестие
Лъжата и дълга

Задлъжнелият по необходимост лъже
Разказва за злато откраднато от гнездата
На гигантски мравки работнички дългът е грях
Свободата опрощаване
На греховете

Теологията е
Сега в машините
Започваме борбата
За истината в поезията

 

 

 

 

 

Останки от „Розата на бъдещето а.к.а. Нова социална поезия“ 7

 

Свободата е собственост
Може да се разменя като всяка
Друга вещ която притежаваш
Да се продава заема доброволно
Преотстъпва теорията процъфтява
В антверпен и лисабон средища
На търговията с роби няма нищо
Противоестествено или нелегитимно
В идеята че свободата може да се продава
Наемният труд е отдаване под наем
На свободата както робството е
Нейната продажба

 

 

 

 

 

Останки от „Розата на бъдещето а.к.а. Нова социална поезия“ 6

 

В мирния преход
Да си обект на анална пенетрация е
Престъпление ако си роден свободен
Необходимост ако си роб задължение
На освободения при гладкото преминаване
От социализъм към капитализъм

 

 

 

 

 

Останки от „Розата на бъдещето а.к.а. Нова социална поезия“ 5

 

Моралът става въпрос на плащане
На дългове и данъци азът е
Чиста игра

А ти си артист

Ти знаеше че
Понятието за абсолютна частна собственост
Dominium на римското право произхожда
От робството където робът е човек
Който също е вещ нанесената му
Щета има същия легален статут
Като нараняването на домашно
Животно аграрен аргумент
При липса на аргументи
Използва селския си аз
Знаейки

 

 

 

 

 

Останки от „Розата на бъдещето а.к.а. Нова социална поезия“ 4

 

Ти излъга

Търговец на оръжие
От бившите републики
Каза справедливостта се състои
В две неща да казваш истината
И винаги да плащаш
Дълговете си

Ти се качи на грешния кораб
И се оказа на пазара за роби
В егина за продан откупен
От случайно минаващ
Либийски философ
Епикуреец срамен
Неизплатен дълг

 

 

 

 

 

Останки от „Розата на бъдещето а.к.а. Нова социална поезия“ 3

 

Майчините еринии
Събиращи вземания
Дължими в кръв
Без остатък

Наносите на миналото
Във влажното междуречие
Първите писмени паметници
Глинените таблички на мирния преход
Дебити кредити бюрокрация търговия храмови
Курви съпротивата още не е бунт първо
Изход от дълговото робство
В пустинята

 

 

 

 

 

Останка от „Розата на бъдещето а.к.а. Нова социална поезия“ 2

 

Ти знаеше че
Търговията с роби е геноцид
Съизмерим с разрушаването на цивилизациите
На новия свят или холокоста извършен от мафии
Познати ти от мирния преход първо развихрили
Криминално насилие върху още девствен пазар
Където всичко е за продан цената на живота
Рязко пада после идва генерала възстановя
Пред камерите реда оставяйки непокътнати
Най-апетитните хапки на изходния хаос
Моралът става въпрос на плащане
На дългове и данъци азът е
Чиста игра

А ти си артист

Ти си представи живота
Като серия от комерсиални транзакции
И започна да виждаш връзката си
С космоса под формата на дълг
Който артистът не плаща

Няма да ти простим

Залагайки на бой с петли
Организиран от местния раджа
Задлъжняхме и бяхме
Продадени в ява

Няма да ти простим
Поезията е хазарт ти сключи
Сделка с организаторите
На играта

 

 

 

 

 

Останка от „Розата на бъдещето а.к.а. Нова социална поезия“

 

За да платим цената за булката
На брат ни за да заколим воден бивол
На гроба на баща ни
Задлъжняхме

Ти знаеше че
Основата на трансатлантическата
Търговия с роби е задлъжняването
Дълговото робство въпреки че добре
Знаеше ти използва расизма като средство
На литературната борба както и ние сами
Прощаваме на всеки наш длъжник
Но не на теб

 

 

 

 

 

Розата на бъдещето а.к.а. Нова социална поезия ХІІІ

 

Както и ние сами прощаваме
На всеки наш длъжник
Но не на теб

Ти си представи живота
Като серия от комерсиални транзакции
И започна да виждаш връзката си
С космоса под формата на дълг

Така ти стигна до твърдението
Че кредиторът се принася в жертва
На длъжника от любов към него и
Нарече това християндемокрация
Задължителна за всеки стипендиант
На фондацията че уличаващият
В лъжа е лъжец че уличаването
В лъжа е грях че schuld означава
Едновременно вина и дълг

Свободата ни е опрощаването му
Празничното потрошаване
На глинените таблички
На мирния преход

 

 

 

 

 

Розата на бъдещето а.к.а. Нова социална поезия ХIІ

 

Очакваме религиозната революция
Детронираща фашистката естетика на красивото
И човекът дошъл от село
Завзел града ни

Пред заложната къща
На пътен възел със стара гарица
Избавлението опрощаването е
Откупуване на залог дъщери
И синове слуги в чужд дом
Или продадени в чужбина
Както и ние сами прощаваме
На всеки наш длъжник
Но не на теб

Свободата е опрощаване на дълг
Избавление от дълговото робство
В Египет заличаване на ипотека
Празничното потрошаване
На глинените таблички
На мирния преход