vs. archives

Der Arbeiter und der Tod # Рабочий и смерть # El obrero y la muerte

Категория: Синият бележник

Първа Олимпийска ода. Пиндар Хьолдерлин

 

Първа е без спор водата като злато
Сияйно пламти
Огънят нощем
Дарът на хадес
Но ти желаеш битки да възпяваш
Не търси друго
Разцъфващо в пламък светило
Освен слънцето по пладне
В самотния ефир.

le mepris Възел

Jean-Luc Godard, Le Mépris, 1963

 

 

 

 

 

Реклама

Илинденска идилия

 

Денят очакваше удавника си цял ден
Най-дисциплинираните бяха на плажа дълго преди
Спасителите западният рационализъм незнанието на местните
Суеверия небрежността на една млада средна класа разчитаща
На грижата на баби дойки държанки пиещи поредици големи бири
Със сламка най-често без присъстващи бащи момчетата помпащи
На непоклатими мастодонтни уреди на детска площадка от стария режим
Смартфон опрян на единия стълб на висилката коремни и
System of a Down времепространственото изкривяване
Сплесква елипсите на сенките на кипарисите
Застаряващият спортсмен таксуващ комплекти чадъри шезлонги
Масички без касов бон минава в края на работния ден
С чисто нов каджар както рече заратустра изпепелени бурени
В бетонна купа подобие на олимпийски жертвеник
Нито гънка по повърхността на водата като в зехтин
Времето спира в очакване на часа на нощните плажове
Безшумно завалява със сухи беззвучни светкавици презрелите
Ябълки само това чакат зачестява тупането им в тишината
Капещите джанки се разпукват в мига на удара преобразени
Във вискозна градина на удоволствията на оси и мравки
Не изчакващи дори дъжда да спре русначето
И баба му играещи на топка в плиткото очаква ги
Притихнало морето утрешните новини.

 

 

 

 

 

Неевклидово пладне

 

Крайбрежен парк от стария режим
Пладне е времепространственото изкривяване
Сплесква елипсите на сенките на кипариси.

 

 

 

 

Червеният корт

 

Зрели са, потопени в огън, възврели
Плодовете

Хьолдерлин, „Мнемозина“

1
Червен корт нощем
Черна плоскост вертикален срез
В дълбочина лампи на повърхността
На мрака на твърде богатия хадес пръскачка
Свири по мрежата на оградата

2
Червен корт рано сутрин безшумни
Облачета прах по настилката приглушени
Команди на тенис инструктор на чужд родствен
Език мълчаливи упражняващи се деца плясък
При периодична среща на кордата с топка

3
Червен корт ранен следобед
Бели пластмасови столове подредени
Един в друг на линията на мрежата
Ръчен валяк опрян на оградата периодичните
Параболи на струите на пръскачката

4
Червен корт под косото слънце привечер
Осветена ръждата по телената ограда кафявото
Припламва душата на натрошените тухли сияе
Преди угасване увенчано от сива корона
Високо върху излетите чела на строеж

5
Червен корт под отвесното слънце на пладнето
Слънчев чадър свит над бели пластмасови тронове
Периодичен режещ звън от въртяща се пръскачка
При пресичането на струята през мрежата на оградата
Сталинизма е сега в бетона над морето.

 

 

 

 

 

Червен корт нощем

 

Червен корт нощем
Черна плоскост вертикален срез
В дълбочина лампи на повърхността
На мрака на твърде богатия хадес пръскачката
Свири по мрежата на оградата

Сталинизма е сега в бетона над морето

 

 

 

 

Червен корт ранен следобед

 

Червен корт ранен следобед
Бели пластмасови столове подредени
Един върху друг на линията на мрежата
Ръчен валяк опрян на оградата периодичните
Параболи на струите на пръскачките

Сталинизма е сега в бетона над морето

 

 

 

 

Червен корт рано сутрин

 

Червен корт рано сутрин безшумни
Облачета прах по настилката приглушени
Команди на тенис инструктор на чужд родствен
Език мълчаливи упражняващи се деца плясък
При периодична среща на кордата с топка

Сталинизма е сега в бетона над морето

 

 

 

 

Червен корт под косото слънце

 

Червен корт под косото слънце привечер
Ръждата по телената ограда осветена кафявото
Припламва душата на натрошените тухли сияе
Преди угасване увенчано от сива корона
Високо върху излетите чела на строеж

Сталинизма е сега в бетона над морето

 

 

 

 

Червен корт под отвесното слънце

 

Червен корт под отвесното слънце на пладнето
Слънчев чадър прибран над бели пластмасови тронове
Периодичен режещ звън от въртяща се пръскачка
При пресичането на струята през мрежата на оградата
Сталинизма е сега в бетона над морето

 

 

 

Малка история на калвадоса

 

В дворчето на старото читалище
преди да го дадат под наем на ресторант
не си спомням защо освен че беше за първи път
денем сам кубинския ром и калвадоса още бяха евтини
питиета за студенти и докери

 

 

 

 

 

%d блогъра харесват това: