vs. archives

Der Arbeiter und der Tod # Рабочий и смерть # El obrero y la muerte

Категория: Работникът и смъртта

Работници ІІ (Работилница за скрап)

 

or is it all rust, ruin, death duties and mortgages
Ezra Pound

 

Приливът довлича ръждивия левиатан върху мекия пясък
Като на тепсия от бяло злато току-що отрязаната глава
На Йоан лежащ на плажа съзерцавайки жълтото и гробовното
Крайбрежие колко леко с тихия прилив застава на суверенната
Ивица запречен между водната стихия и пустинята в очакване
На отлива когато в този жълт гроб от пясък и корабни останки
По мравчена пътека през арматурния двор на последен пристан
Допъпля до туловището му първата смяна резачи на скрап

Нима всичко е ръжда руини данък наследство и ипотеки

Очите на котвените клюзове неимоверно високо тъжни по-скоро
Отколкото яростни ноздри с халка на бик влачен към кланицата
Гроб и океан от височината на изхвърлеността оголеността дълбоко
Под ватерлинията искрите от оксижените разпарящи желязната
Утроба сливащи се със съсък с оттеглящите се води жуженето
Околовръст на оси налитащи на току-що изкормени вътрешности
На риба почнали от носа резачите стигат до машинното отделение
Сечението вече преминава през корабния комин като последна

Останка от срутен дом накрая витлото скъпите сплави
Отиващи за претопяване в изящна утвар и колиета.

 

 

 

Реклама

Макарата

 

Елементарно божество свързващо долния и горния свят
През слънчев ден в края на есента пределно време за ремонт
На покрива разкриване на вехтостта му почистване на наносите
Кал изгнили листа сгромолясване на стари улуци цинковия блясък
На новите водостоци полагане на мушама зебло наковаване на ленти
Пренареждане на отколешните посивели цигли или о чудо отново чисто
Новия керемиденочервен изконен ред измазване на гръбнака на билото
всичко
Това минава отгоре надолу и отдолу нагоре през един прост механизъм
От едната Му страна се отива надолу от другата му страна се отива нагоре
По косо пулсиращи струни под геобразна форма начертана в залезното небе

Прах сме и при праха ще се върнем разновидност на лост колело с жлеб въже
Ритъма на две ръце с цяло тяло придърпващ отпускащ танц на някакъв есенен бог
психопомп

 

 

 

В лагера ІV

 

Половин век преди Гуантанамо ти седя двайсет и пет дена в стоманена клетка
Специално подсилена за теб в ореол от сини искри от оксижени в нощнозеления
Ирис на май под откритото небе без нощ и ден под светлината на прожекторите
Omnia quae sunt lumina sunt всичко имащо битие го притежава в режещата светлина
Свръхизобилие на електрическото озарение студената фосфоресцираща парусия
В стоманената черна роза на бодливата тел сред стоманеночерните венчелистчета
Облени от ел. ток Земният Рай не е изкуствен в дисципа на Disciplinary Training Center
Три месеца лагерният рацион люти чушки на котлон с гол реотан нямаше никакъв вкус

Сухите треви така сияйно нажежени жички метал под конусите светлина
Фаровете на джипове разрязващи като с ножици свят на сияние и мрак по пътя
За Виареджо тенебристкото пладне на падането запечатано във възвитото черно око
На кон огромен чадър разперен в тесен нужник блестящ гръб на скарабей онзи никой
За когото слънцето залeзe в царството на сенките не престава да разпитва мъртвите
Паднал по гръб на бетонния под светлината се излива върху теб посрещана с разперени
Ръце отметната глава клепачи стиснати до алени кръгове шлемът паднал на една страна
Отнет коланът връзките на обувките гарантиране на осуетяването на опит за самоубийство

При задържането успяваш да вземеш със себе си само Конфуций джобен китайско-
Английски речник и изсъхнало семенце от евкалиптово дърво сигурен че не си извършил
Нищо нередно като отговорен гражданин молиш при първа възможност да пратиш телеграма
До президента Труман предлагайки услугите си на посредник при сключването на мирен
Договор с Япония като виден конфуцианец който да предотврати атомната бомбардировка
ФБР агентът записва текста на телеграмата ти след което те уведомява че не би могъл
Да я изпрати докладвайки на г-н Директора на Бюрото че ти силно си се възмутил
Когато умът се олюлява на върха на сламка ти ще бъдеш спасен от краче на мравка

Фашизмът може да бъде просветен посредством конфуциански принципи дори с риска
Да изглеждаш ексцентричен или направо да станеш за смях осъден на смърт за измяна
Срещу Съединените Американски Щати когато ти свалят връзките на обувките колана
Вратовръзката закопчават те с белезници за едната китка ти питаш дали те знаят кой си ти
Агентът отговаря да и те откарват в концентрационния лагер за американски войници
Проявили неподчинение дезертьори крадци убийци изнасилвачи повечето от тях негри
Първите две нощи не те оставят да спиш сините пламъци на оксижените подсилващи
Персоналната ти клетка стръкчето трева надвишава всичко което би могъл да направиш
Първите десет стиха върху тоалетна хартия мравката е кентавър в своя свят на дракони

След тридневен разпит и снемане на показания ти връчи на агента на ФБР едно Изложение
От седем машинописни страници написано лично от теб което недвусмислено да осветли
Основанията на твоята критика на САЩ по националното италианско фашистко радио
За която ин абсенция си обвинен в държавна измяна наказвана със смърт в Изложението
Между другите доводи позоваващи се на монетарната политика на китайски император
През 1766 г. пр. Хр. и средновековната християнска доктрина за справедливата цена
Ти цитираш Ленин парите не се инвестират в страната за повишаване на стандарта на живот
А винаги в чужбина за увеличаване на печалбите на лихварите dixit Lenin в Canto LXXIV

Престъплението ти бе общо взето един непростимо несебичен попържващ рейдж
Срещу котилото на капитала лихвите кредитите краставият смъртен грях на Usuria
Каменоделецът не получава камъка за дялане тъкачът не може да се залови за кросното
Стените стават от гипскартон научнообосновано се снишават таваните на панелните блокове
С ръжда се покриват машините корабите лишеите мъховете катерушките кестените
Родовото проклятие на дълговете непогасима вина до n-то коляно черната магия
На парите и в частност незаинтересованата черна жлъч към евреите лоша идея за която
Да се покаеш пред Гинсбърг страстен екзегет на твоя гняв срещу банкерите лихвари

Тази банда хипнотизьори! имагинерни пари връщани с лихва като реални да се покаеш
Пред първия срещнат американски войник негъра на велосипед пред цветнокожия часовой
Пред пеещи лаещи заповеди черни фелдфебели за предалия родината колаборационизъм
Антиамерикански антикапиталистически антифинансовоолигархичен антисемитски
Със самозваните врагове на капитализма вождове служители на тежката индустрия
Военнопромишления комплекс Алфа Ромео Даймлер-Бенц ТюсенКруп Фолксваген
С право после до края на живота си няма да имаш право да откриваш банкова сметка
Как стана така че смъртният враг на политикономията произнасяше пламенни

Радиоречи в подкрепа на държавномонополистичния капитал но знаем живелите
В монополистичния капитализъм в чист вид реалносъществувал като социализъм
Нямат право да поставят ребром подобни въпроси дори преминали през чистилището
На олигополите на прехода от комунизъм към капитализъм най-добрият предмет
За покаяна медитация в клетката поучителният високоорганизиран колективен
Живот на осите в средата на Креда еволюирали до мравчена Дантева Монархия
Самотна мравка работник в опустошена империя не побягваш не се вкаменяваш ти
Някъде между Флорентинеца и Маркс отстъпваш от рова щурмуван от сенки

След вечерната проверка добило мощ от жертвената кръв яростно тракане жужене виене
Стържене на пишеща машина

 

 

 

В лагера 3

 

Половин век преди Гуантанамо ти седя три седмици в стоманена клетка
Специално подсилена за теб в ореол от сини искри от оксижен в нощнозеления
Ирис на май под откритото небе без нощ и ден под светлината на прожекторите
Omnia quae sunt lumina sunt всичко имащо битие го притежава в режещата светлина
Свръхизобилие на електрическото озарение студената фосфоресцираща парусия
В стоманената черна роза на бодливата тел сред стоманеночерните венчелистчета
Облени от ел. ток Земният Рай не е изкуствен в дисципа на Disciplinary Training Center
Три месеца лагерният рацион люти чушки на котлон с гол реотан нямаше никакъв вкус

Сухите треви така сияйно нажежени жички метал под конусите светлина
Фаровете на джипове разрязващи като с ножици свят на сияние и мрак по пътя
За Виареджо тенебристкото пладне на падането запечатано във възвитото черно око
На коня огромен чадър разперен в тесен нужник блестящ гръб на скарабей онзи никой
За когото слънцето залeзe в царството на сенките не престава да разпитва мъртвите
Паднал по гръб на бетонния под светлината се излива върху теб посрещана с разперени
Ръце отметната глава клепачи стиснати до болка шлемът паднал на една страна отнет
Колан връзките на обувките гарантиране на осуетяването на опит за самоубийство

Престъплението ти бе общо взето един неприемливо несебичен попържващ рейдж
Срещу котилото на капитала лихвите кредитите краставият смъртен грях на Usuria
Каменоделецът не получава камъка за дялане тъкачът не може да се залови за кросното
Стените стават гипскартонени научнообосновано се снишават таваните на панелните блокове
С ръжда се покриват машините корабите лишеите мъховете катерушките кестените
Родовото проклятие на дълговете непогасима вина до n-то коляно черната магия
На парите и в частност незаинтересованата черна жлъч към евреите лоша идея за която
Да се покаеш пред Гинсбърг страстен екзегет на твоя гняв срещу лихварите банкери

Тази банда хипнотизьори! имагинерни пари връщани с лихва като реални да се покаеш
Пред първия срещнат американски войник негъра на велосипед пред цветнокожия часовой
Пред пеещите лаещи заповеди черни ефрейтори за предалия родината колаборационизъм
Антиамерикански антикапиталистически антифинансовоолигархичен антисемитски
Със самозваните врагове на капитализма вождове служители на тежката индустрия
Военнопромишления комплекс Алфа Ромео Даймлер-Бенц ТюсенКруп Фолксваген
С право после до края на живота си няма да имаш право да откриваш банкова сметка
Как стана така че смъртният враг на политикономията произнасяше пламенни

Радиоречи в подкрепа на държавномонополистичния капитал но знаем живелите
В монополистичния капитализъм в чист вид реалносъществувал като социализъм
Нямат право да поставят ребром подобни въпроси дори преминали през чистилището
На олигополите на прехода от комунизъм към капитализъм най-добрият предмет
За покаяна медитация в клетката поучителният високоорганизиран колективен
Живот на осите в средата на Креда еволюирали до мравчена Дантева империя
Самотна мравка работник в опустошена Монархия не побягваш не се вкаменяваш ти
Някъде между Флорентинеца и Маркс отстъпваш от рова щурмуван от сенки

След вечерната проверка укрепнало от жертвената кръв тракане жужене виене
Стържене на пишеща машина

 

 

 

В лагера 2

 

Половин век преди Гуантанамо ти седя три седмици в стоманена клетка
Специално подсилена за теб в ореол от сини искри от оксижен в нощнозеления
Ирис на май под откритото небе без нощ и ден под светлината на прожекторите
Omnia quae sunt lumina sunt всичко имащо битие го притежава в режещата светлина
Свръхизобилие на електрическото озарение студената фосфоресцираща парусия
В стоманената черна роза на бодливата тел сред стоманеночерните венчелистчета
Облени от ел. ток Земният Рай не е изкуствен в дисципа на Disciplinary Training Center
Три месеца лагерният рацион люти чушки на котлон с гол реотан нямаше никакъв вкус

Престъплението ти бе общо взето един неприемливо несебичен попържващ рейдж
Срещу котилото на капитала лихвите кредитите краставият смъртен грях на Usuria
Каменоделецът не получава камъка за дялане тъкачът не може да се залови за кросното
Стените стават гипскартонени научнообосновано се снишават таваните на панелните блокове
С ръжда се покриват машините корабите лишеите мъховете катерушките кестените
Родовото проклятие на дълговете непогасима вина до n-то коляно черната магия
На парите и в частност незаинтересованата черна жлъч към евреите лоша идея за която
Да се покаеш пред Гинсбърг страстен екзегет на твоя гняв срещу лихварите банкери

Тази банда хипнотизьори! имагинерни пари връщани с лихва като реални да се покаеш
Пред първия срещнат американски войник негъра на велосипед пред цветнокожия часовой
Пред пеещите лаещи заповеди черни ефрейтори за предалия родината колаборационизъм
Антиамерикански антикапиталистически антифинансовоолигархичен антисемитски
Със самозваните врагове на капитализма вождове служители на тежката индустрия
Военнопромишления комплекс Алфа Ромео Даймлер-Бенц ТюсенКруп Фолксваген
С право после до края на живота си няма да имаш право да откриваш банкова сметка
Как стана така че смъртният враг на политикономията произнасяше пламенни

Радиоречи в подкрепа на държавномонополистичния капитал но знаем живелите
В монополистичния капитализъм в чист вид реалносъществувал като социализъм
Нямат право да поставят ребром подобни въпроси дори преминали през чистилището
На олигополите на прехода от комунизъм към капитализъм най-добрият предмет
За покаяна медитация в клетката поучителният високоорганизиран колективен
Живот на осите в средата на Креда еволюирали до мравчена Дантева империя
Самотна мравка работник в опустошена Монархия не побягваш не се вкаменяваш ти
Някъде между Флорентинеца и Маркс отстъпваш от рова щурмуван от сенки

След вечерната проверка укрепнало от жертвената кръв тракане жужене виене
Стържене на пишеща машина

 

 

 

В лагера

 

Половин век преди Гуантанамо ти седя три седмици в клетка
Край Пиза под откритото небе без нощ и ден под прожекторите
Престъплението ти бе общо взето една неприемливо несебична
Омраза към децата на капитала кредитите и лихвите черната магия
На парите и в частност към евреите лоша идея за която да се покаеш
По-късно пред Алън Гинсбърг предаващият родината колаборационизъм
Със самозваните врагове на капитализма вождовете служители на тежката
Индустрия военнопромишления комплекс Алфа Ромео Тюсенкруп Фолксваген
С право после до края на живота си нямаш право да имаш банкова сметка
Как стана така че смъртният враг на политикономията произнасяше пламенни
Радиоречи в подкрепа на държавномонополистичния капитал най-добрият
Предмет за медитация в клетката поучителния високоорганизиран колективен
Живот на осите от които в средата на Креда еволюирала империята на мравките.

 

 

 

Зад телената ограда

 

Зад телената ограда
Ние сме щастливи

Мрънкаме за всеки случай
Лъжем статистиката

Че сме тъжни и красиви
Гориме стари гуми

Вадим джантите
Опоскваме гробове

По задушница сити сме
Кой тогава ще посмее

Зад телената ограда
Да ни отнеме щастието.

 

 

 

Кулата за скокове. Zvyagintsev Remix

 

Непокътната неизронена конструкция
Възвисяваща се като в индигов сън над хоризонтала
На пропукано по шевовете покрито с изпепелени лишеи
Сухо дъно капитански мостик от който още отекват заповедите
Към екипаж на потопена преди десетилетия стратегическа подводница
Самотата на нескочилия от кулата син архаичният баща от стария режим
Как се каляваше стоманата на детските години заглеждащ първо в страничното
После в панорамното огледало красивата отминаваща оглеждаща се млада
Жена среднощен дъжд по морското лице протеична игра изличаваща всеки надпис
Върху повърхността на водата фарватера на последното плаване самия
Лик на божеството с тридневна брада той морският презокеански бог
Обръгнал на риба която го погнусява излиза от банята гаси светлината ляга в мрака
Зад гърба на майката макар и жесток той няма да принесе в жертва сина си
След голямото поражение синовете смятат че бащата напразно ги е пожертвал
Аз мога да скоча е тяхното заклинание докато сънуват върха на кулата
Какво чакаме време е да го хващаме за краката да влачим трупа с отворени очи
Триумф на копривата в ръждивите гниещи овъглени руини защо ни е срам
Да наричаме бащата отец той е никой откъде да знаем че той наистина ние е
Баща само майката твърди това празен сив куб макгъфин на бога потънал
На морското дъно тялото го няма в облепените от молюски останки
След завръщането на скрития бог на отците за да умре отново бащата виснала
В нищото връв без камбана и купол корабно въже непривързано за бряг оплетено
Във водорасли Него го няма на черно-бялата снимка защото всички погледи са
Отправени към отсъстващия крал от чугунената стълба оставила ръждиви петна
В бетона липсват първите стъпала до височината на човешки бой отрязани
За скрап или от неубедителни съображения за безопасност и сигурност
Един господ знае какво може да спре това скокът предстои

 

 

 

По пътя за Подуенската църква

Кръстовището на черковна и мадрид
Лимбото преди подуенския пътен възел
Петънце на една от обувките капка восък
От незапомнено отдавнашен великден

Надлезът отбелязващ границата
Между някогашния край на родната махала
И някогашните работнически квартали отвъд коловозите
Обезопасен с високи решетки над мрежата проводници
Един господ знае какво може да спре скока

Допотопната градинка с катерушка от времето
На стария режим ръждиви още през юли кестени
Спретната нова делова пристройка напомняща
За невъзмутимия кръговрат на живота

Огромния джип точно пред входа
Черноносящи жени на пейките от двете страни следящи
За спазването на известна само на тях правилност

Пепелявия пясък долу за мъртвите месинговите свещници
Горе за живите ние дошли с детето да запалим свещи За упокой
За здраве и спасение страдащи от астма инсомния изтощение.

Кулата за скокове

 

Непокътната неизронена конструкция
Възвисяваща се като в индигов сън над хоризонтала
На пропукано по шевовете сухо изпепелено дъно
Капитански мостик от който още отекват заповедите
Към екипаж на потопена преди десетилетия подводница
Среднощен дъжд по морското лице протеична игра на светлината
Изличаващи всеки надпис самия лик на божеството с тридневна брада
Празен сив куб макгъфин на бога потънал на морското дъно
Тялото го няма в обраслите с водорасли облепени от молюски останки
След завръщането на скрития бог на отците за да умре отново бащата
Връв без камбана и купол непривързано за бряг корабно въже виснали
В нищото от чугунената стълба оставила ръждиви петна в бетона
Липсват първите стъпала до височината на човешки бой отрязани
За скрап или от неубедителни съображения за безопасност и сигурност
Един господ знае какво може да спре това скокът предстои

 

 

 

%d блогъра харесват това: