vs. archives

Der Arbeiter und der Tod # Рабочий и смерть # El obrero y la muerte

Категория: Останките на Троцки

Хегелианство за народа

 

всичко победило е разумно
всичко разумно е победило

 

 

 

 

Бретон пише манифест с Троцки, Пацкуаро, Мичоакан, юли 1938 (продължение)

 

По-късно всички идват тук стичат се в тълпата с цвят на сепия
В кожух от пепел дим и сажди тъмни и смугли захарно белите петна
На черепите някой и друг гринго администратор касинка с кръст вдовица
В колониален траур перхидролен клоун бели якички в кафявата пръст всички
Идват тук агента на енкаведе надига стакана с текила на писалището подарък захарен
Череп с пурпурен надпис на челото сталин скрития от шапката поглед охрата
На полуотворената уста казва истината ядохме пепел като хляб утопията
Изградена в деня на мъртвите в пацкуаро мичоакан базалтовите устни
Зреещи жита на мъртвите до октомврийската революция
Рождения ми ден остават броени дни всички идват тук
В тълпата с цвят на пепел

 

 

 

 

 

Бретон пише манифест с Троцки, Пацкуаро, Мичоакан, юли 1938 (продължение)

 

Възглавница от пясък на наносите
Мирен преход точка на закотвяне скъсване
С това което е късносоциалистическият реализъм
На капитализма на сърцето което не е там където не сме
Съдрани пластове плакати латентното корпоративно съдържание
Комерсиално орязан златен век в една отделно взета страна акта на експроприация
На приватизаторите на обективната случайност в рамките на олигархичния
Държавномонополистически етнически модел класова борба с вкуса
Листа аматъл оголеното дърво на кръвта ацтекски сюрреализъм
Превод в проза на поезията трябва да се прави от всички
Продължаваш да вървиш сред преплетените коренища
На върби на които си виждал само върховете
Да стърчат над оттеглилите се сега води
Неведомо защо след толкова години

 

 

 

 

 

 

Бретон пише манифест с Троцки, Пацкуаро, Мичоакан, юли 1938 (продължение)

 

Сюрреализмът друсане с пейот влизаме
В тропическа градина на удоволствията пълна
С маймуни идоли кактуси мравояди секретаря отправя
Запитване до френските другари относно отношението ми
Към троцки в partisan review четем не само независим от сталинизма
Но и искрени симпатии към петия интернационал корпорацията
Предпочита играта на сигурно с опорната точка сталинист
От славните времена на битките с предизвестен край
Със съюза на българските писатели френската
Компартия нарежда бойкот на проявите ни на
Мексиканската сервираме им андалуски
Помияр те отговарят с празнично
Слово по случай 24 май

Последен излет до пирамидите
В шочикалко последна редакция
Пикник на ръба на замръзналото езеро
В кратера на попокатепетъл превод на фрагментите
От руски на френски препис на зеления ръкопис на пишеща
Машина еуфория от национализацията на петролните находища
Строителни работници пратени да охраняват лекцията ми афазия
Абсолютна лоялност подобна на съпружеската между тетраграматона
И народа троцки е равно на фройд другарю бретон малък прозорец
Отворен към отвъдното онзи следобед ми предложи да напишем
Заедно манифеста на нова социална поезия

 

 

 

 

 

 

Бретон пише манифест с Троцки, Пацкуаро, Мичоакан, юли 1938 (Първа редакция)

 

този вой, който прекъсва величествените ти разсъждения на слон
Октавио Пас

 

Това е сюрреалистичното място пар екселанс колекция
От кактуси грамофончета бел де жур изкачване на пирамиди
На кетцалкоатъл в шочикалко пикник на ръба на замръзналото езеро
В кратера на попокатепетъл женските божества от чупикуаро с очевадни
Гениталии троцки скептичен спрямо неосъзнатото като оръдие на труда
На революционното социално освобождение в доджа му се скарваме
На френски шофьора не разбира нито дума революционното
Независимо изкуство се разтваря в живота Манифеста ни
Написан със зелено мастило надлъж зеления люспест
Гръб на пернатата змия от една страна фашизма
На пазара от друга фашизма на автохтонната
Родна византийска красота

Мексико и Манифеста ни
Борба с капиталистическия реализъм
Шочипили и коатликуе той бог на войната
И поезията тя богиня на земята и насилствената
Смърт агаве впито в червена девствена почва ацтекски
Марксизъм пети интернационал експроприация
На петролните компании и приватизираната
Литература на 90-те мексикански ландшафт
На живот и смърт

Допускаме наличието на определено теологически закрепено
Основание на естетическата нееманципираност на българското отношение към света
Калокагатийния златен фон на византийската естетика крепяща една дълбинна
Геополитическа ориентация имунизирана сякаш спрямо възможните обрати
В самата ориентация диагностицираме неизбежната тъга на историка
Писателя чийто избор на похват се състои
Във вчувстване в победителя

In utero на родината
По това време бяхме в мексико
Под зелен тюл на устата ти златка
Cetonia aurata голота на манекен покрита
С цъфналите гениталии
На Victoria regia

Но защо да е тъжен този похват, противно сякаш на свидетелствата
На всекидневния опит и на станалите вече отчетливи избори на жизнена траектория
В преполовеното пространство на съответния персонален преход или може би тъгата
На похвата е поредната хитрост на разума, който използва похвата на тъгата, прилага
Тъгата като похват не предполага ли тази апликация на меланхолията на свой ред
Своеобразно похватно вчувстване в потребността на победителя да се разтовари
От вината с която го натоварва неговата лесна твърде лесна победа
Тъгуващият човек в крайна сметка е красив и тази естетическа
Идеология на тъгата е вялото сърце на сумрака отчаяло се
Да улови мимолетното проблясване на образа на времето
В неговите теолого-политически измерения

Празна трансценденция нищото
На откровението полагащ характер
На негативността сюррералистичната алегория
Лишения от свят нихилистичен опит свързващ се
Първо с постулатите на комунизма после идва рутинизирането
На революционните импулси опита се освобождава от програмата
На световната революция протест срещу господството на фатума
Номоса природонаучния детерминизъм акосмичен бунт
Révolte pour la révolte красотата блясъка на природата
Зазиждат трансценденцията природните закони
Превръщат новото в предопределеното старо

Политика и анална пенетрация
Литература и академия използването на академични форми на власт
За осигуряване на литературен успех посредством контрол върху представянето,
Оценяването и бонифицирането на литературната продукция при пълнота съвпадане
На произвеждащ и оценяващ началото на една все по-откровена рентиерска фаза
На постмодерния академизъм отговаряща на окончателната консолидация

На мирния преход от държавномонополистически социализъм към де факто
Държавномонополистически капитализъм налагането на картелен контрол върху
Представянето, оценяването и бонифицирането който има за цел забулването
На очевидния продуктивен спад неговата институционална компенсация Тази
Компенсация е картелна, разчитаща на контрола върху специализираното описание
На състоянието на литературното поле, и рентиерска доколкото не се базира
Върху продукция която да е в състояние да издържи на свободно съревнование извън
Академично-корпоративната мрежа на контрол описвана като неолиберална Тя е също
Толкова пазарна, колкото олигархическият модел на българската икономика

Най-успешната форма на колаборация
Между литература и власт попокатепетъл
Замръзналото езеро в кратера кръвта
Пулсира досами окото с шум
На майка ирис на мъглата

Политическия потенциал на еротизма vs.
Меркантилизация на родни фетиши световно изложение
На изкуствата и технологиите приложени към аграрната тъга
Вляво от айфеловата кула павилиона на шпеер с монументална
Гола увенчана тевтонска двойка вдясно работник колхозница
На мухина по ескиз на борис михайлович иофан първия
Дом на съветите дом на цик и снк на ссср увенчан
От красотата на звездата на мерседес

Психиатризация на протеста срещу корпорацията
Изродена литература реч за кунст и политик
На партайтаг патологията обсценността
Лудостта на лошия вкус

(…)

Манифеста ни написан със сока
На сукулентите надлъж зеления люспест
Гръб на пернатата змия от една страна фашизма
На пазара от друга фашистката автохтонна
Родна византийска красота

Междублокова градинка от стария режим
Островче на свободата между панелки апетитна
Хапка в полите на южен парк отдавна вече не градим
Нищо не вдигаме тържествено знамето само браним между
Блоковото пространство в което да отпразнуваме бар мицва
Прекрачване на границата между изгубения рай на детството и
Закона въвеждането в закона на отците сведен до една единствена
Повеля безусловната свобода от княза на този свят след всички
Провалени революции бунта на порастването изход

От самопричиненото непълнолетие прекрасните смугли русокоси
Момичета предстои им да научат че всъщност в затвора няма любов
Че липсата на свобода е като лекар, който те кара да мастурбираш пред него
И в допълнение непременно да получиш удоволствие адът е най-светлото място
Сивият фон на който любовта е снимка с номерче малко след полунощ, след като ни
Съблекат голи и мъжът не може да бъде спасен дори от вас защото е лишен от свобода
В мрака на раздигането на масите чуваме горе плющенето скален орел разкъсва
Змия кацнал върху цъфнала кърваво опунция избуяваща върху островче
Насред високопланински води науатълски глиф междублоковото
Пространство където Марина става на тринайсет

 

 

 

 

 

 

Бретон пише манифест с Троцки, Пацкуаро, Мичоакан, юли 1938

 

Политическия потенциал на еротизма vs.
Меркантилизация на родни фетиши световно изложение
На изкуствата и технологиите приложени към аграрната тъга
Вляво от айфеловата кула павилиона на шпеер с монументална
Гола увенчана тевтонска двойка вдясно работник и колхозница
На мухина по ескиз на борис михайлович иофан първия
Дом на съветите дом на цик и снк на ссср увенчан
От красотата на звездата на мерседес

Психиатризация на протеста срещу корпорацията
Изродена литература реч за кунст и политик
На партайтаг патологията обсценността
Лудостта на лошия вкус

 

 

 

 

 

 

Бретон пише манифест с Троцки, Пацкуаро, Мичоакан, юли 1938

 

Мексико и Манифеста ни
Борба с капиталистическия реализъм
Шочипили и коатликуе той бог на войната
И поезията тя богиня на земята и насилствената
Смърт агаве впито в червена девствена почва ацтекски
Марксизъм пети интернационал експроприация
На петролните компании и приватизираната
Литература на 90-те мексикански ландшафт
На живот и смърт

 

 

 

 

 

 

Октавио Пас „предсмъртното хъркане на Троцки стоновете му“

 

предсмъртното хъркане на Троцки стоновете му
на глиган

 

 

 

 

Бретон пише манифест с Троцки, Мексико, юли 1938

 

Празна трансценденция нищото
На откровението полагащ характер
На негативността сюррералистичната алегория
Лишения от свят нихилистичен опит свързващ се
Първо с постулатите на комунизма после рутинизиране
На революционните импулси опита се освобождава от програмата
На световната революция протест срещу господството на фатума
Номоса природонаучния детерминизъм акосмичен бунт
Révolte pour la révolte красотата блясъка на природата
Зазиждат трансценденцията природните закони
Превръщат новото в предопределено старо

 

 

 

 

 

Светивласка елегия

 

nel fondo animale,
Autorità e Anarchia…
Pier Paolo Pasolini Le ceneri di Gramsci

 

На какво да се надяваме
При тази нова среща
Четири години по-късно
Ти си моя учителка в пладнето на майките
Ръка за ръка минаваме по кея
На най-големия яхтен порт в България.

Все още неразпукнатият цвят
В началото на предизвестено слаб сезон
В перфектно синьо слънчево и бяло
Все едно достойно за вечния красив живот
В груб строеж с табела за продажба на нещо като руски
С трудно изработено натрупване на грешки.

Някой е търговец на оръжие от бившите републики
Някой свършва върху мъничкия рай на стъпалата ти
На дете размахващо издължените си крака
Легнало по корем пошибващо пред себе си минутите
С върбова вейка като сестри преди вечерната целувка
Но нито една не е напълно сходна с другата.

Великолепна плетеница от сплитащи се жестове
На свян, на неугасващ смях продължаващ с минути
На седем месеца отказване, последвани от седем месеца връзка
Трипъл плей пакет включващ свирка чукане и анален секс
Избягване на прага сякаш те натирва пламенеещ херувим
Пробутването на модем далеч надхвърлящ уйндоуса 95 на мама.

Нима светът не идва в повече
В празнотата на нощната отсечка Варна Велико Търново
Една следизборна североизточна България окъпана в луна
Варовиковите стени нима не са допълзели дотук от свещени сенки
Увенчани морски твари в призрачно осветения мрак
Рейсът се движи като влака стрела.

Облачетата бяха малко, пръснати, перести, но сериозни
Като хор на водите порени косо от тялото на сладководна бяла риба
Ти стигаш до шамандурата която все се отдалечава
Спасителят се изстъпва, свири, прави се, че те връща
Завличащото без вълнение ощастливяване на плуването заедно
Най-последната гълтаща вода солена целувка застига последната.

На по-високо, чисто, непознато
От благодарност доброволно да се отдадем
Най-малкото вълнение в масата на нощното море
Изпълва с ужас като че се разгадаваме пред вечно неназования
Наричаме това да сме набожни пред двете тайни новото ти дупе
непознато от мен неназовимото име на 57-годишния ти любовник.

Лесно е своеволието на собствения смисъл
Така да се удържа ледно в зимни кухини
Щото онази мартенска нощ да е едновременно нощта
На дефлорацията и смеха
И ако някога съм се боял от залеза на дните
Ти успя да видиш в залеза това, което радва.

Радостно разбрана, без никакво отлагане
Когато дойде времето на срещата веднъж на две седмици
Посрещни го бързо, с благоволение само където си
Ти е всичко детско всичко непреодолимо
Плажното масло преминало през гърлото
на колбата на дупето ти мирише на малини.

При първата ни среща четири години по-рано
Ти се смя докато те дефлорирах
Но това не касаеше дупето ти
То е дефлорирано с болка от момчето, което ти сама отвори
Жуисанса, смеха на кухините в кабинета на любовника ти касае
Политическата едновременност на смеха и аналната пенетрация.

Това е сякаш казваш пред класа, твоите дечица отсега нататък
Ароматът на малини не е от засъхналата на сутринта коричка
От течността на нощните полюции, това го знае всяко хлапе
А от плажното масло минало през дупето
Ако си напрегната пипай се с ръчичка на 13 ти казал баща ти
Така няма чувство за вина лесно ти е да приказваш тъй Улрике.

 

 

 

 

 

%d блогъра харесват това: