vs. archives

Der Arbeiter und der Tod # Рабочий и смерть # El obrero y la muerte

Категория: Архилох

Архилох 106 W

 

… бързоходни кораби в морето
… нека да свием повечето платна
… след като отпуснахме въжата на кораба. Да имаш попътен вятър
… за да мислим за теб
… бъди свободен (от страха) и не го пробуждай (у другите)
… надига се разбуненото море
… ала ти погрижи се овреме
… кураж

 

 

 

 

 

Архилох 48 W

 

дойката … с миро помазани косите
и гърдите, така че даже старец ще възпламени.
Ах, Главке …

 

 

 

 

 

Архилох 99 W

 

… безответно. Потоци стрели шуртяха от двете страни …
… колчаните вече не криеха убийството …
… на стрелите. Тези обаче …
… обтягаха тетивите и опъваха лъковете …

 

 

 

 

 

Архилох 45 W

 

… и като виснаха сами, до капка тяхната надменност изцеди се.

 

 

 

 

Архилох 6 W

 

С отварящите рани дарове ще дарим от сърце враговете си.

 

 

 

 

Архилох 272 W

 

Младите хора отъждествяват „тъпченето“ с „желаенето“. Така прави и Архилох.

 

 

 

 

 

Архилох 129 W

 

… полетя червеният бук

 

 

 

 

Архилох 216 W

 

… та аз наричам себе си помощник, наемник съм като кариец някой

 

 

 

 

Архилох W 211

 

с тризъбеца боравещ вещо и предпазлив кормчия …

 

 

 

 

Архилох 210 W

 

кой демон и защо изпаднал в гняв