vs. archives

Der Arbeiter und der Tod # Рабочий и смерть # El obrero y la muerte

Категория: Александр Блок

Александър Блок „Бележници“, 29 юни 1909, вечерта [Бад Наухайм*]

 

…Музиката е най-съвършеното изкуство поради това, че тя в най-висша степен изразява и отразява замисъла на Архитекта. […] В музиката няма „настояще“, тя най-ясно доказва, че настоящето е само условен термин за определяне на границата (несъществуваща, фиктивна) между миналото и бъдещето. […] Музиката сътворява света. […] Музиката предшества всичко, което обуславя.

 

* Немски курорт (б. пр.).

 

 

 

 

Александър Блок „Бележници“, 18 март 1908

 

Кинематографът е забрава, изкуството – напомняне.

 

 

 

Александър Блок „Бележници“, [Шахматово*] 19 май 1906

 

В първия кръг на Дантевия ад няма болка, а само скръб [тоска]. И това се смята за „милост на небето“. А ние търсим болката, за да избегнем скуката [тоски]. Освен това скръбта при Данте е светла, „въздухът е тих и ням“ – какво по-ужасно за нас?

 

* Наследственото имение на Блок (б. пр.).

 

 

 

 

Александър Блок „Бележници“, 26 септември 1901

 

Когато родното се сблъсква във вековете, винаги се случва мистическото. Така Пушкин се сблъска с Петър*. Щом се заеме с Петър – веднага зазвучава тайното. (…) „Тук има тайна“**, защото истинно родното се засреща във вековете и като засрещнали се облаци, поражда мълния. Има други светове.

 

* Петър I (б. пр.).

** В. Соловьов, „На паметта на А. А. Фет“.

 

 

 

 

Александър Блок „Бележници“, 29 ноември 1919

 

Безделно… Гъст сняг зад прозорците. Вечерта – на 39 години.

 

 

 

 

Александър Блок „Бележници“, 17 ноември 1919

 

До какви предели ще стигне отчаянието? – Счупено за огрев шкафчето – детството мое и на мама.

 

 

 

 

Александър Блок „Бележници“, 20 октомври 1919

 

…Необикновен залез. Четири изстрела от броненосеца пред прозорците. – Настинката не минава. Иде глад, несравним дори с доскорошния. – Броненосецът стреля през нощта.

 

 

 

 

Александър Блок „Бележници“, 15 октомври 1919

 

През нощта – обиск (у нас)… Забранено е всичко (лавките, театрите, телефоните).

 

 

 

Александър Блок „Бележници“, 26 юли 1919

 

…Телефонът и разходките след 1 часа през нощта забранени.

 

 

 

Александър Блок „Бележници“, 15 юни 1919

 

При мама имаше обиск през нощта. Заповед за изключване на всички телефони. Люба трябва да стърчи до вратата. Дъжд. Мъка. Пак очакват обиски в сградата.

 

 

 

 

%d блогъра харесват това: