Жената е рана

by Владимир Сабоурин

Красивата жена е обещание
Обещание за вечност
Жената е рана

Умната жена е обещание
Обещание за разговор
Жената е рана

Страдащата жена е обещание
Обещание за достоен враг на смъртта
Жената е рана

Щастливата жена е обещание
Обещание за щастието
Което иска вечност

Жената е рана