Възхвала на забравата

by Владимир Сабоурин

Все забравям на колко стола седите
Все забравям на колко маси седите
Все забравям на колко господари служите
Все забравям от кои господари получавате награди
Все забравям колко нееднозначно е
Седенето на много столове
Все забравям колко нееднозначно е
Седенето на много маси
Все забравям колко нееднозначно е
Служенето на много господари
Все забравям колко нееднозначно е
Получаването на награди от много господари
Все забравям колко нееднозначно е да забравям.

Реклама