Владимир Сорокин „Норма“ (27)

by Владимир Сабоурин

нормален Гершензон
нормално време
нормална детегледачка
нормални бръмбари
нормален господин
нормално изпищяване
нормално сношение
нормален Котаче
нормални изумления
нормални мъниста
нормален духач
нормална кокошка
нормални разговори
нормална област
нормално здраве
нормална плътност
нормален конски босилек
нормално ухапване
нормален стремеж
нормална муха
нормална нежност
нормален Джайпур
нормална повеля
нормален домоуправител
нормален епидермис
нормално влечение
нормално предопределение
нормално обилно потене
нормални тестиси
нормална врата
нормална свекърва
нормална метла
нормални французи
нормален майор
нормално путище
нормално бавене

(to be continued)