Удостоверяване на смъртта на врана

by Владимир Сабоурин

Велосипедистът забави ход
И леко се отклони от велоалеята
По посока заскрежената зелена площ
В близост до сянката очертана от естакадата
Забавянето не доведе до спиране

Огледът на мястото установи
Сивочерен предмет възможно отломка от джанта
Която можеше да е мъртъв гълъб
Но се оказа врана сгушена в тревата
С обронена на гърдите глава

Гланцовочерният трапец на главата
Преминаваше в матовочерния триъгълник на човката
Разположени върху гърдите като логото на скъпа лимузина
Очите на задрямалата птица не се виждаха
Бащата каза на детето да не пипа нищо.