Владимир Сорокин „Норма“ (19)

by Владимир Сабоурин

нормални учения
нормална точност
нормална съгласуваност
нормално съперничество
нормално съревнование
нормално противостоене
нормален прах
нормална жега
нормална манерка
нормално сгънат шинел
нормална лопата
нормален калашников
нормален пълнител
нормална сумка
нормален противогаз
нормална атака
нормално ура
нормална почивка
нормална пушпауза
нормален лейтенант
нормална шега
нормално качество
нормални момчета
нормален строй
нормален марш
нормален запевач
нормална песен
нормална значка
нормално повишение

(to be continued)