Владимир Сорокин „Норма“ (8)

by Владимир Сабоурин

нормално равенство
нормално тъждество
нормално подобие
нормален хикс
нормален игрек
нормален зет
нормална алгебра
нормална физика
нормална химия
нормален експеримент
нормална колба
нормален водород
нормален кислород
нормална вода
нормална киселина
нормална основа
нормален натрий
нормален магнезий
нормален манган
нормална бомбичка
нормален взрив
нормален дим
нормални кибритени клечки
нормален самоделен пистолет
нормално попадение
нормален хокей
нормални кънки
нормален стик
нормална шайба
нормален лед
нормален „Спартак“
нормален изстрел
нормален гол
нормални кори
нормално изкълчване

(to be continued)