Към „Студии“

by Владимир Сабоурин

Не обичам да пиша и не пиша предговори към книгите си. Ако трябва да мотивирам това, ще излезе предговор.

С две думи за съпротивите ми: предговорът е договор с бъдещето, маскиран като поглед назад. Свободата и писането са укоренени в мигновеността на настоящето.

Тази книга събира студии, писани между 2002 и 2022 г., и представлява притурка към четиритомника Sabourín Box XXX, събиращ трийсет години поезия.

Бъдещето е това, за което взимаме решение в този миг и ще бъде предоговаряно по-късно без нас.

Реклама