БРОЙ ХХХVІ (СЕПТЕМВРИ)

by Владимир Сабоурин

Очаквайте

в БРОЙ ХХХVІ (СЕПТЕМВРИ) на сп. Нова социална поезия

ЗЛАТОМИР ЗЛАТАНОВ (Zlatomir Zlatanov)

… И сега той се връща в тази запустяла селска къща, изличена от всякакво присъствие, освен каменните руини, и с хленченето на чакалите вечер в подивелите покрайнини. Връща се като семантичната катастрофа на напълно излишна литературност, където има само тревога, болка, безмълвно хлипане, стон.

& Антоан Божинов, Августовски пуч, Москва, 1991

Реклама