БРОЙ ХХХVІ (СЕПТЕМВРИ)

by Владимир Сабоурин

Очаквайте

в БРОЙ ХХХVІ (СЕПТЕМВРИ) на сп. Нова социална поезия

КАМЕЛИЯ ЩЕРЕВА (Kamelia Shtereva)

В ръчния багаж на свободата,
на дъното,
затисната от сгънати надве-натри кроежи,
опаковани от чисти помисли –
брътвежи безнадеждна невинност;
затрупана от четки,
конци, пасти и води
за беззъбата усмивка
на светлото бъдеще

& Ивайло Божинов, Из „Хората от Малашевци“, 2022

Реклама