БРОЙ ХХХVІ (СЕПТЕМВРИ)

by Владимир Сабоурин

Очаквайте

в БРОЙ ХХХVІ (СЕПТЕМВРИ) на сп. Нова социална поезия

АНТОАНЕТА ВИЧЕВА (Tohnnie Vi)

Седя под изсъхнала бяла бреза
Чакам да ме уволнят
Изсъхнала бяла бреза
Разперила
Сухи клечки над мен

& Ивайло Божинов, Из „Хората от Малашевци“, 2022

Реклама