БРОЙ ХХХV (МАЙ)

by Владимир Сабоурин

Очаквайте

в БРОЙ ХХХV (МАЙ) на сп. Нова социална поезия

ПЕТЪР ПЕЙЧЕВ-ЩУРМАНА (Petar Peichew)

Пусни ме – няма да отплувам като
лодката хартиена с думите размити
за любов или като шапка слънчева
с триъгълно платно със думи, които
никой не ще да прочете – ще доплуват

& Ивайло Божинов, Pretty you